Poświęcenie Kaplicy Świętej Siostry Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego (2019-03-10 13:16:52)

Uroczystość POŚWIĘCENIA KAPLICY Świętej Siostry Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego / OBRAZU, RELIKWIARZA, WITRAŻA / oraz instalacja relikwi odbyła się w naszej parafii 7 marca 2019 r. Mszy Świętej o gdz. 18:00 przewodniczył Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Jezusowi, Zbawicielowi naszemu składamy najgłębsze dziękczynienie za łaskę dnia dzisiejszego. Dlatego z głębi serca możemy powtórzyć tu słowa " oto dzień, który Pan uczynił".

Poświęcona została również nowa Droga Krzyżowa oraz zostało odprawione pierwsze Nabożeństwo Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Andrzeja.

Ksiądz Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski Proboszcz Parafii wyraża kapłańską wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze za UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KAPLICY Świętej Siostry Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego / OBRAZU, RELIKWIARZA, WITRAŻA / oraz instalacji relikwi oraz za Poświęcenie Stacji Drogi Krzyżowej , Kapłanom ,Służbie Liturgicznej Ołtarza, Chórowi, panu Organiście Romanowi , nade wszystko Tobie umiłowany Ludu Boży, Parafianom za udział w tym szczególnym wydarzeniu dla naszej parafii. Zakończę to nasze podziękowanie słowami " Potrzeba nam tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest MIŁOŚCIĄ".

Zdjęcia znajdują się w galerii , galeria druga