Służba liturgiczna

Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, są niezbędną pomocą dla kapłana w posłudze ofiary Mszy św. Wypełniają czynności ministranta i lektora pobożnie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.  Modlitwa o powołania kapłańskie gromadzi ministrantów i ich rodziców przy ołtarzu w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Opiekunem grupy jest Ks. Adam Bliźniuk

Aktualności i wydarzenia
  • Początek... Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych [...]

  • Modlitwa przed służeniem Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by [...]

  • św. Dominik Savio Urodzony we Włoszech, w roku 1842, św. Dominik Savio żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Był uczniem św. Jana Bosco, który kochał go jak syna. [...]

  • 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki. 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i [...]

  • ABSOLUCJA - (rozgrzeszenie) udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty odpuszczenie grzechów. ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu. AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary [...]

  • Szaty liturgiczne Kolory w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego służą do podkreślenia charakteru okresu i poszczególnych świąt. Kolory szat liturgicznych oraz materiałów używanych do dekoracji ołtarza i ambony obrazują symbolicznie rok kościelny i wspominane [...]

  • "Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość". (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210) Pięć przykazań lektora: Lektor poznaje [...]

  • Lektor - posługa w Kościele katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, ale bez Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor [...]

  • Lektor ma swoje stałe miejsce w liturgii. Jego posługa jest wyraźnie określona przepisami Kościoła. Nie należy ona do nowych czynności w Zgromadzeniu Ludu Bożego, gdyż znana była już w starym testamencie. W [...]

Msze święte

Niedziele:
godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.30

Poniedziałek – Piątek:
godz. 7.00, 17.00, 18.00

Sobota:
godz. 7.00 i 17.00

Liturgia dnia

Środa 28.02.2024 r.
Kolor szat:
Dzień Powszedni
Jr 18, 18-20; Ps 31, 5- 6.14. 15-16; J 8, 12b; Mt 20, 17-28;

Parafia na Facebooku

Katechezy dla dorosłych

Em Emiliano