Sakrament Pojednania

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1.    Rachunek sumienia
•    można wykorzystać gotowy rachunek sumienia z wszelkiego rodzaju książeczek, modlitewników i opracowań
•    można przygotować się w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych
•    zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych: 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6; Mt 25
•    najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia!

2.    Żal za grzechy
•    niedoskonały
•   doskonały – to taki, który wypływa z miłości do Boga

3.    Mocne postanowienie poprawy
•    winno być konkretne! (jedna rzecz, nad którą usilnie pracuję)

4.    Szczera spowiedź
•    grzechy śmiertelne (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych) także co do liczby i okoliczności
•    grzechy powszednie

5.    Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
•    pokuta nadana przez spowiednika
•    naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech innym ludziom i Bogu.

 

W naszej parafii spowiedź św. w czasie każdej mszy św.

 

Przypominamy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego) nie mogą uzyskać ważnego rozgrzeszenia!

Zatajenie takich okoliczności czyni spowiedź nieważną, a Komunia św. przyjmowana po takiej spowiedzi jest świętokradztwem.

(zobacz kanon 915 i 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego)

Msze święte

Niedziela:
(Sobota 18.00)
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.30

Poniedziałek – Piątek:
godz. 7.00, 17.00, 18.00

Sobota:
godz. 7.00 i 17.00

Liturgia dnia

Czwartek 18.04.2024 r.
Kolor szat:
Dzień Powszedni
Dz 8, 26-40; Ps 66, 8-9. 16-17. 19-20; J 6, 51; J 6, 44-51;

Parafia na Facebooku

Katechezy dla dorosłych

Em Emiliano