Sakrament Małżeństwa

do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

– aktualne metryki chrztu (wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu)

– świadectwo bierzmowania (jeżeli adnotacji o bierzmowaniu nie ma na metryce chrztu)

– dowody osobiste (oraz ewentualne zaświadczenie o tymczasowym meldunku)

– ostatnie świadectwo katechizacji

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (najczęściej w ramach ostatniej klasy szkoły średniej)

– zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych

– udział w naukach Poradnictwa Rodzinnego

– zaświadczenie o odbytej spowiedzi św. (I – zaraz po pierwszej wizycie w biurze, II – tuż przed ślubem)

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne w przypadku tzw. ślubu konkordatowego – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą ślubu) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.

zatrudniając kamerzystę lub fotografa, warto zapytać o zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów uroczystości liturgicznych

Msze święte

Niedziela:
(Sobota 18.00)
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.30

Poniedziałek – Piątek:
godz. 7.00, 17.00, 18.00

Sobota:
godz. 7.00 i 17.00

Liturgia dnia

Czwartek 18.04.2024 r.
Kolor szat:
Dzień Powszedni
Dz 8, 26-40; Ps 66, 8-9. 16-17. 19-20; J 6, 51; J 6, 44-51;

Parafia na Facebooku

Katechezy dla dorosłych

Em Emiliano