CARITAS

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia nas Chrystus.

Osoby które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt!
Zapraszamy chętnych wolontariuszy do pracy w naszym zespole.

KONTAKT: PZC.STARGARD@O2.PL  albo kontaktując się z ks. Proboszczem

Parafialne Zespoły Caritas (informacje podstawowe)

Czym są Parafialne Zespoły Caritas?

Parafialne Zespoły Caritas, to działające przy parafiach grupy charytatywne, które zrzeszają osoby pragnące nieść pomoc i wsparcie najuboższym i najbardziej potrzebującym członkom parafii. Są one nieocenionym wsparciem zwłaszcza dla proboszczów parafii. To z ich pomocy w lokalnych społecznościach, w przypadku jakiejkolwiek losowej sytuacji, mogą korzystać potrzebujący.

Do Parafialnych Zespołów Caritas przynależeć mogą członkowie innych grup działających w lokalnej wspólnocie. Dzieła miłosierdzia można świadczyć uczestnicząc jednocześnie we wspólnocie Ruchu Światło – Życie, Akcji Katolickiej czy w Apostolstwie Modlitwy. Ważne, aby proboszczowie parafii w nagłych losowych zdarzeniach, mieli ludzi na których mogliby się wesprzeć  w organizowaniu pomocy i przeprowadzaniu różnych akcji.

Cele i zadania PZC.

 • wspierania działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem;
 • zachęcanie wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia;
 • gromadzenie informacji o osobach potrzebujących wsparcia i rozpoznawanie zasadności zgłoszeń;
 • udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym;
 • pozyskiwanie wsparcia od innych instytucji.

Powołanie Zespołu PZC.

Zespół jest powoływany przez proboszcza parafii, który zgłasza jego istnienie w Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Zespół korzysta z osobowości prawnej parafii. Proboszcz ponosi odpowiedzialność merytoryczną i finansową za działalność Zespołu.

Kto może zostać Członkiem Zespołu?

Członkami Zespołu są parafianie, którzy zostali przyjęci do niego przez proboszcza. Istnieją dwa rodzaje członkostwa: członek czynny,  członek wspierający. Członkowie czynni realizują działalność charytatywną społecznie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji. Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek (miesięcznych lub kwartalnych).

Komu świadczą pomoc Parafialne Zespoły?

 • osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;
 • rodzinom wielodzietnym żyjącym w ubóstwie;
 • osobom ubogim;
 • matkom samotnie wychowującym dzieci;
 • ludziom uzależnionym, którzy tej pomocy potrzebują i jej pragną;
 • osobom samotnym potrzebującym opieki.

Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

Wsparcie duchowe

 1. odwiedziny
 2. nawiązanie rozmowy
 3. wspólną modlitwę
 4. ewangelizację
 5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 2. przekazywanie darów rzeczowych (zbiórki przedświąteczne darów żywnościowych)

Pomoc opiekuńczo-usługową

 1. odwiedzanie osób będących w potrzebie
 2. wykonywaniu różnych czynności domowych
 3. poprzez włączenie potrzebujących w różne akcje Caritasu.

Msze święte

Liturgia Niedzielna:
(Sobota 18.00)
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30, 18.30

Poniedziałek – Sobota:
godz. 7.00, 17.00, 18.00

Liturgia dnia

Piątek 14.06.2024 r.
Kolor szat:
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27, 7-8ab. 8c-9abc. 13-14; Ps 119, 34; Mt 5, 27-32;

Parafia na Facebooku

Katechezy dla dorosłych

Em Emiliano

Polecamy

plakat Stargard
NSPJ
plakat festyn dla Alusia 24.06.2024
Wyjazd LICHEŃ (A3) (1)
NSPJ 2
Kurs ewangelizacyjny
447891621_514896697544844_4574536786944934942_n
previous arrow
next arrow