Standardy ochrony dzieci

Kontakt do osoby zaufanej: Pani Marika Lewandowska (marika-84-13@o2.pl)

STANDARDY OCHRONY DZIECI W DUSZPASTERSTWIE PARAFIALNYM

Parafia jest miejscem zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom także w grupie rówieśniczej. Kierując się wartościami wypływającymi z Ewangelii, staramy się wpoić naszym parafianom postawę szacunku wobec każdego człowieka – dzieci i dorosłych. Pragniemy, by w relacjach międzyludzkich bliska była im ewangeliczna zasada: „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12a). Zasady bezpiecznych relacji między dziećmi poznali wszyscy pracownicy i współpracownicy parafii, dzięki czemu mogą oni umiejętnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji reagować na każde niewłaściwe zachowanie czy przemoc. Również dzieci powinny przestrzegać poniższego kodeksu podczas spotkań w parafii i poza nią, w kontakcie bezpośrednim i wirtualnym.

 1. Równe traktowanie i szacunek dla każdej osoby. 
 • Traktuj innych tak, jak chcesz, aby inni traktowali Ciebie.
 • Pamiętaj, że każda osoba jest kimś wyjątkowym i szczególnie obdarowanym przez Boga. Należą się jej szacunek i troska o jej dobro.
 • Bądź tolerancyjny – szanuj odmienny wygląd, przekonania, poglądy i cechy koleżanek/kolegów.
 • Pamiętaj, że przez różnorodność wzajemnie się ubogacamy.
 • Masz prawo do zabawy i relacji z każdy dzieckiem, ale pamiętaj, że nie zawsze dziecko ma chęć do kontaktu z Tobą w danym momencie. Uszanuj to.
 • Zachowaj otwartość i bądź wrażliwy na wszystkie osoby, nawet jeśli nie należą do grona Twoich najbliższych przyjaciół. Nie wykluczaj ich ze wspólnych działań , rozmów i szkolnych aktywności.
 1. Zasady komunikacji między dziećmi. 
 • Zachowuj życzliwość i szacunek wobec koleżanek/kolegów.
 • Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań , o ile nie naruszają one dobra innych osób.
 • Słuchaj innych, gdy mówią. Nie przerywaj innym, gdy się wypowiadają.
 • Zachowuj kulturę słowa w każdej sytuacji.
 • Stosuj formy grzecznościowe.
 • Pytaj o zgodę na kontakt fizyczny (przytulenie, pogłaskanie).
 1. Szacunek dla cudzej własności, prywatności i przestrzeni.
 • Szanuj rzeczy osobiste i mienie innych osób.
 • Zapytaj, jeśli chcesz pożyczyć od kogoś jakąś rzecz.
 • Nie przeglądaj prywatnych rzeczy innych osób bez ich zgody. Każdy ma prawo do prywatności.
 • Nie rób zdjęć, nie nagrywaj ani nie rozpowszechniaj wizerunku kolegów/koleżanek i innych osób bez ich wyraźnej zgody.
 • Pamiętaj, że każdy ma prawo do przestrzeni osobistej. Jeśli osoba potrzebuje chwili samotności, uszanuj to. Naruszanie jej może rodzić konflikty.
 1. Zakaz stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie.
 • Nie stwarzaj sytuacji, w których ktoś czułby się celowo pomijany, izolowany.
 • Nie stosuj przemocy fizycznej. Szturchanie, popychanie, kopanie czy siłowe przytrzymywanie kolegi/koleżanki naruszają integralność fizyczną.
 • Szanuj przestrzeń intymną kolegów/koleżanek. Nigdy nie dotykaj ich w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 • Nie wyśmiewaj, nie obgaduj, nie ośmieszaj, nie zawstydzaj, nie upokarzaj, nie lekceważ i nie obrażaj kolegów/koleżanek.
 • Nie wypowiadaj się w sposób obraźliwy o rodzicach kolegów/koleżanek.
 • Nie zwracaj się w sposób wulgarny do innych.
 • Pamiętaj, że żarty są wtedy żartami, kiedy nikt z ich powodu nie cierpi. Jeśli tak jest, natychmiast zakończ taką zabawę słowną.
 • Nie narażaj siebie i innych uczniów na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu fizycznemu czy psychicznemu.
 • Nie wyrażaj negatywnych, prześmiewczych komentarzy na temat zachowania, pracy, wyglądu kolegów/koleżanek.
 • Nie zabieraj rzeczy należących do innych bez ich zgody.
 1. Szacunek w kontaktach internetowych i zakaz cyberprzemocy 
 • Szanuj innych i traktuj ich tak, jak chcesz, by traktowali Ciebie – dotyczy to wszystkich typów Twojej aktywności w sieci. Po drugiej stronie ekranu jest drugi człowiek.
 • Pamiętaj, że cyberprzemoc często zaczyna się od tzw. „niewinnych żartów”. Nie każdy ma takie samo poczucie humoru. Uważaj na to, co piszesz i co publikujesz, w Internecie nic nie ginie. W świecie wirtualnym łatwo poruszyć lawinę wzajemnych niechęci, co może doprowadzić do konkretnej formy przemocy.
 • Nie udostępniaj kontaktów do innych osób (telefonicznych, mailowych) bez ich zgody.
 • Dbaj o swój oraz innych wizerunek w sieci – nie publikuj wrażliwych danych, powierzonych ci informacji oraz zdjęć i filmów ośmieszających innych. Szanuj ich prywatność.
 • Chroń intymność swoją i innych. Nie wysyłaj i nie udostępniaj zdjęć lub filmów, które by ją naruszały.
 • Sprzeciwiaj się hejtowi, sam nie publikuj obrażających i agresywnych komentarzy oraz reaguj, gdy zauważysz, że ktoś jest poniżany w Internecie. Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości. Zgłoś takie działania odpowiednim osobom.
 • Nie prowokuj innych do niepotrzebnych, nieuzasadnionych kłótni. Trolling, świadome poniżanie, nękanie i zaczepki są niedopuszczalne.
 • Nie wykluczaj swoich rówieśników z grup w mediach społecznościowych z powodu swoich prywatnych niechęci.
 • Nie podszywaj się w Internecie pod inne osoby. Takie zachowanie w cyberprzestrzeni jest kradzieżą tożsamości. To jest przestępstwo.
 • Jeżeli zauważysz, że ktoś nie wylogował się ze swojego konta, nie wykorzystuj tej sytuacji do działań , które przyniosłyby mu szkodę, ale życzliwie poinformuj go o jego nieuwadze.
 • Pamiętaj, że groźby, pomówienia, nawoływanie do nienawiści, prześladowanie, ośmieszanie w cyberprzestrzeni także są karalne. Twoje działania w sieci nie są anonimowe.
 1. Sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów 
 • Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię, zanim stracisz nad sobą kontrolę. Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Jeśli to możliwe, podejmij spokojną rozmowę z drugą stroną.
 • Umów się na rozmowę w bardziej stosownych warunkach, w ten sposób zyskasz czas na konstruktywny dialog.
 • Powiedz, co według Ciebie jest problemem, co przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz.
 • Słuchaj drugiej osoby. Dopytaj o jej odczucia i oczekiwania. Podsumuj to, co usłyszałaś /usłyszałeś dla upewnienia się, czy dobrze zrozumiałaś /zrozumiałeś komunikat.
 • Upewnij się,  że Twój rozmówca powiedział wszystko odnośnie do swoich odczuć.
 • Wspólnie wymyślcie rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.
 • Jeśli nie uda się Wam dojść do porozumienia, poproś o pomoc osobę dorosłą, aktualnego opiekuna grupy.Porozmawiaj o tym z Twoimi rodzicami. Nie rozwiązuj konfliktu samodzielnie.

Nie bądź obojętny, gdy komuś dzieje się krzywda! Zawsze poinformuj o tym osobę dorosłą.

Msze święte

Liturgia Niedzielna:
(Sobota godz. 18.00)
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30,
16.30, 18.30, 20:00

Poniedziałek – Sobota:
godz. 7.00 18.00

Liturgia dnia

Sobota 13.07.2024 r.
Kolor szat:
Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Iz 6, 1-8; Ps 93, 1. 2 i 5; 1 P 4, 14; Mt 10, 24-33;

Parafia na Facebooku

Katechezy dla dorosłych

Em Emiliano

Polecamy

IMG_2677
Kopia_Kopia_Red_and_White_Snow_Flakes_Border_Photo_Year_in_Review_Christmas_Card_51655383305
IMG_3320
IMG_3319
IMG_2888
IMG_3246
previous arrow
next arrow