Uczyń mnie gałązką

1. Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym,

Duchem płonącą jak ognisty krzew.

Niechaj liście me nie zwiędną nigdy,

Oczyść mnie i pozwól w Sobie trwać.

 

Ref.: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc.

Wyzwól mnie i nowe życie daj!

Zasadź mnie nad płynącą żywą wodą,

Uświęć mnie i pozwól w Sobie trwać!

 

2. Ty, którego miłuje dusza moja,

Wskaż mi gdzie pasiesz stada swe.

Ku źródłom wody żywej mnie poprowadź,

bym nie błąkał się, szukając Cię!

 

Ref.: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc...