Twe światło jest

Twe światło jest na drodze mej, nic nie zgasi go.

Wiem nie zgubię się, bo we mnie jasno jest.

Świecisz Ty, w każdej ciemności, blaskiem swym ogarniasz mnie!