Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

I śpiewać psalm Twojemu imieniu!

I opowiadać Twoje miłosierdzie,

A w nocy wierność Twoją,

Przy dziesięciostrunnej harfie

i lutni, i dźwięcznej cytrze!