Mój Bóg i moje Zmartwychwstanie

Jakże wielka tajemnica, jakże wielka to nowina…
że potężny Bóg Jedyny, podarował swego Syna,
że potężny Bóg wszechświata,
to pełen miłości tata!  C G D


Jakże wielka to nowina, jakże wielka jest to radość! G D C D
Że Bóg w darze za człowieka uczyniwszy wielką zadość!
Że Bóg stając się człowiekiem, upodobnił się do Niego,
przybijając się do krzyża, odkrywając do nagiego!


Jakże wielka tajemnica, jakże wielki cud Bóg sprawił! e C G D
Ukochawszy raz człowieka, nigdy go nie pozostawił!
Uczyniwszy Go największym z całego Jego stworzenia,
Odkupił go, za pomocą pokory i uniżenia!


Jakże Bóg nasz jest cudowny, jakże on jest ukochany! e ( i na progu 6 i 7 oraz 8 i 9)
Chce by człowiek go pokochał, tak jak został pokochany -
- przez Boga, Stwórcę świata, który mękę cierpiał, zmarł -
- by odkupić człowieka, a następnie ZMARTYWCHWTAŁ!:)


Ja dla Ciebie dobry Boże, wierząc w Twoje Zmartwychwstanie! A e G h
Również dzięki Twojej łasce, wierzę że i mnie się stanie – A e G h
- to że dzięki Życiu w Tobie, oraz w Twojej Obecności! A e G D
Życie wieczne osiągniemy, żyjąc Z i DLA MIŁOŚCI!:) A e G A