Na pewno On jest

Na pewno On jest,
i z Nim nic nie jest przegraną
nic nie jest przegraną… x2
odsunę swój ból, odsunę swój lęk…
i pójdę do przodu ze swoją raną…

Na pewno On jest,
uleczy złą myśl,
sytuacje, relacje, (akcje)… x2
Bóg kocha mnie, zaprasza mnie, przy sobie chce
wsiadam na Jego stację!

Na pewno On jest,
Życie oddaję…
Życie oddaję mu swoje… x2
w podróży po kres, idę w drogę z Nim,
 a On ze mną , idziemy we dwoje. X2

 

Cis Gis fis H