Z Tesaloniczan (MP3)

Ref. Zawsze się radujcie,
nieustannie się módlcie,
w każdym położeniu,
Bogu dziękujcie.

1.Jako uczniowie, żołnierze Chrystusa,
pełnić idziemy wolę Jezusa.
Ufność i wiara od Niego pochodzi.
Kto się zawierzy, wie, że BÓG nie zawodzi.
Napełnieni łaską, Miłością Najwyższego.
Obfici w Świętą Radość. Radość Jego!:)

2. Gdzie mam zdobyć pokój,
i pogodę ducha?
Jak posiąść pokorę,
i wiarę, że BÓG mnie słucha?
Jak nauczyć się prawdziwej radości?
I w mojej modlitwie,
świętej wytrwałości...
Choć moje serce tyle nie pojmuje,
to UFAM, że MÓJ BÓG, się mną zaopiekuje!:)

3. Z prostoty mej duszy,
wychwalam Cię Panie,
niech czas mego uwielbienia,
na ten czas nastanie.
Chcę powiedzieć dobry Boże,
w dziękczynieniu tyle, że,
moje serce pełne Ciebie [Boga;)]
dziękuje, i kocha CIĘ!:)

4. Zawsze się raduję,
i cieszę, z Jego Obecności.
A każdy nowy dzień, oddaję opatrzności.
Zawsze się weselę,
mą opoką jest Mój PAN,
co dzień z Nim rozmawiam,
i wiem, że nie jestem sam.
Oddaję Mu swe życie,
troski, i radości.
W moim sercu, w całym mnie,
mój PAN CHRYSTUS GOŚCI!:)
(1Tes5,16-18a)

 chwyty: C a F G