Najświętszy Sakrament (MP3)

 Boże Utajony w Białym Chlebie,

Widzę  już nie Hostię, widzę tylko Ciebie!:)

Przenikasz na wskroś, moje myśli, zamysły,

Spraw by me oczy na Twój widok zabłysły,

By moja dusza się rozradowała,

Oblubieńczą Miłością Ciebie adorowała!

Bo słodka Twoja Miłość, potężna, nieskończona,

I piękna MOJA DUSZA w Twej istocie zatopiona.

O Boże Mój Prawdziwy,

Perło Serca Mego,

Hostio, Chlebie żywy,

Chcę doświadczać skarbu Twego.

 

Monstrancja, Adoracja, Twa Obecność, Twe mieszkanie,

Że Tu Jesteś pełen chwały, wierzymy w to, chrześcijanie!

Przytulasz, i dotykasz; czuwasz i uzdrawiasz,

Kochasz, czynisz cuda, Miłością przebaczasz.

Kamień drogocenny, muszelka zdobiona,

Miłość ponad WSZYSTKO BYŁA,

JEST i BĘDZIE WYWYŻSZONA!:)

 

Utajony, Tajemniczy,

w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE,

Bóg po wszystkie wieki wieków,

zawsze ON i zawsze wszędzie.

Żywy źródle wody życia,

Płomieniu miłości,

Światłości upragniona,

Potęgo pomyślności.

Tylko z Tobą, i dla Ciebie,

I w Tobie szczęście znajduje,

Taki jest nasz dobry BÓG,

Przedwiecznie Miłuje!:)

Skosztujcie i zobaczcie,

Doświadcz Miłości BOGA,

On czeka, Ciebie woła,

BIAŁA HOSTIA – tędy droga.

 

Chwyty: G h A h ;)