Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy, o Panie,

Otwórz me oczy i serce,

Chcę widzieć Ciebie,

Chcę widzieć Ciebie!

 

Wywyższonego widzieć chcę,

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.

Wylej Swą miłość i moc,

Gdy śpiewam:

Święty, Święty, Święty! /x2

 

Chcę widzieć Ciebie!