Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Wszystko mogę w Tym, który sił dodaje mi.

On dobrocią Swą ogarnia mnie

I wiedzie mnie do niebios bram!