O, Pani, ufność nasza

O, Pani, ufność nasza w modlitwy Twej obronie.

Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju!