Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

1. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę,
O to dziś błagam Cię
Przyjdź w swojej mocy i sile
Radością napełnij mnie

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci
Przyjdź jako ślepemu wzrok
Przyjdź jako moc w mej słabości
Weź wszystko co moje jest