Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,

Obmyj mnie i uświęć mnie,

Uwielbienia niech popłynie pieśń!

 

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!

Jezus! Tylko Jezus Panem jest!