Ukaż mi, Panie, swą Twarz

Ukaż mi, Panie, swą Twarz, daj mi usłyszeć Twój głos!

Bo słodki jest Twój głos i Twarz pełna wdzięku!

Ukaż mi, Panie, swą Twarz!