Prawda jedyna

1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu, 
że swego Syna posłał z nieba Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc, zmarł za nasze grzechy 
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref.: Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, 
Który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.

2. Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł,
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat
Błogosławiony ten, kto wierzy choć nie widział.
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył!

Ref.: Dzięki Ci...