Jezus Chrystus, Bóg i człowiek

Jezus Chrystus, Bóg i człowiek,

Odkupiciel - wczoraj, dziś, na wieki!