Wykrzykujcie Bogu

Ref.: Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,
klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. /x2

1. Pan najwyższy, straszliwy -
jest Królem całej ziemi.
On poddaje nam narody -
jest Królem całej ziemi;
ludy rzuca pod stopy, -
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba!

Ref.: Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi...

2. Wybrał dla nas dziedzictwo, -
jest Królem całej ziemi.
On nas bardzo miłuje, -
jest Królem całej ziemi.
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie, -
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba!

Ref.: Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi...

3. On zasiada na tronie, -
jest Królem całej ziemi.
możni świata hołd Mu złożą, -
jest Królem całej ziemi,
bo do Niego należą, -
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba! I mój!