Łaską jesteśmy zbawieni

Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać.

Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.

Wzywasz nas, Panie, do Siebie, przed Twój w niebie tron.

My łaską obdarzeni /Tobie składamy hołd! /x2