Panie, wielbię Cię

Panie, wielbię Cię i chcę z dnia na dzień

Bliżej Ciebie być, zawsze z Tobą żyć,

Panie wielbię Cię!