Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan!

Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam!

W Nim moja siła, nie jestem sam!