Alleluja, wznieś pod niebo głos

Alleluja, wznieś pod niebo głos!

Pan dał chleba moc, alleluja!

Jezus Pan komunią dla nas co dzień staje się,

On rozrywa grzechu pęta złe!

Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan?

On podnosi, podtrzymuje mnie. Alleluja!