Jest jedno Ciało

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan!
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz,
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę!

Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wybranym pokoleniem,
By objawić Jego cześć!
Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem.
Wielbimy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej.