O, Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew, (2x)
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń.

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym
Na wieczny czas. (2x)

2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, (2x)
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym...

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (2x)
Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym...

4. Tyś nam ukazał drogę, wyznaczyłeś szlak, (2x)
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym...