Bo jak śmierć potężna jest Miłość

Bo jak śmierć potężna jest Miłość,

A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol!

Żar jej, to żar ognia, płomień Pański!

 

Ref.: Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,

Nie zatopią jej rzeki!