Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony

Wśród chwał, uwielbiajmy Go!

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony

Oddajmy Jemu cześć!

 

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,

Niebo i ziemia, radują się Jego imieniem,

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony

Wśród chwał.