Ta Krew z grzechów obmywa nas

Ta Krew z grzechów obmywa nas,

Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.

Ta Krew z grzechów obmywa nas,

To jest Baranka święta Krew!