Panie mój, przychodzę dziś

Panie mój, przychodzę dziś,

serce me skruszone przyjm.

Skłaniam się przed świętym tronem Twym.

Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci.

Uwielbiam Ciebie w Duchu,

Uwielbiam w prawdzie Cię.

Życie me oddaję Tobie, uświęć je.