Maryjo, śliczna Pani (MP3)

Maryjo, śliczna Pani,

Matko Boga i ludzi na ziemi,

Tyś świata Królową,

Tyś gwiazdą na niebie,

Która wiedzie nas do Boga

W Jego raj!

 

Ref.: Maryja, Ave Maryja!

U Boga nam wybłagaj zdroje łask,

By świat lepszy był,

By w miłości żył,

O, Maryjo, miej w opiece dzieci Swe!

 

Maryjo, śliczna Pani,

Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,

W sercu ból, smutek, żal,

A w oczach wciąż strach,

Usłysz, Matko, błaganie, pomóż nam!

 

Ref.: Maryja, Ave Maryja!...