Boże Twa łaska (MP3)

Boże Twa łaska nad nami jest,

Twoja miłość przychodzi wciąż.

Działasz w mocy pośród nas,

Przenikasz serca, gładzisz grzech. /x2

[My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,

Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej!] /x2