Jeden jest tylko Pan

Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go


Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć


On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas


Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć