Ks. kan. mgr lic. Janusz Szczepaniak Proboszcz Parafii Dziekan

Jest z nami od 3 lat!

Wikariusz Biskupi

Dekretem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego zostałem ustanowiony kustoszem  Figury Matki Bożej Fatimskiej Cierpiącej z dziećmi swymi.

 

Ks. rez. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski

Jest z nami od 34 lat!

 

Ks. wikariusz mgr Adam Bliźniuk

Jest z nami od 2 lat!

Katecheta Zespół Szkół nr 2 im Mikołaja Kopernika

Opiekun Ministrantów Lektorów

Moderator rejonowy Ruchu Światło -  Życie: Rejon Stargard 

Ks. wikariusz mgr lic. Maciej Babicki
Ks. pomoc duszpasterska Jan Uzdowski
SIOSTRY W NASZEJ PARAFII:
Siostra Zofia

Jest z nami od roku

Katechetka Szkoła Podstawowa nr 7 im. Astrid Lindgren

Opiekunka Scholi młodzieżowej, Grupy Teatralnej " Promyki Jezusa Miłosiernego ", Scholi dziecięcej

Siostra Agata

Zakrystianka

Siostra Tymoteusza

Katechetka 

KATECHECI POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFII:

 

Duszpasterze pracujący w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie 

 

PROBOSZCZOWIE

L.p. Nazwisko i imię mianowany odwołany
1.Administrator śp. ks. kan. Mieczysław Tłamacz

(+ 7 II 2007)

31.12.1986 01.08.1989
2. ks. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski 01.08.1989 15.10.2020
3. ks. kan. mgr lic. Janusz Szczepaniak    15.10.2020  
       
       

WIKARIUSZE i POMOC DUSZPASTERSKA

L.p. Nazwisko i imię mianowany odwołany
1. ks.  kan. dr Adam Komisarczyk 03.07.1989 31.08.1993
2. ks. mgr Marek Romańczuk 01.08.1989 16.07.1990
3. ks. kan. mgr lic. Dariusz Grygowski 03.07.1989 30.06.1994
4. ks.  mgr lic. Jacek Mankielewicz  16.07.1990  21.12.1991
5. ks. kan. mgr lic.  Andrzej Galant
01.07.1991
01.07.1995
6. śp. ks. Mariusz Dobrowolski (+ 18 I 2011)
01.07.1992
01.07.1993
7. ks.  kan. mgr Marian Nohanowicz
01.07.1993 26.04.1997
8. ks. Andrzej Rasiński
01.09.1993 28.07.1997
9. ks.  mgr Wojciech Lassota
30.06.1994 28.06.1996
10. ks. mgr Roman Kuchmistrz
01.07.1995 01.10.1996
11. ks.  kan. Józef Dudek
01.07.1995 14.01.1999
12. ks.  kan. Andrzej Stolarski
28.06.1996 25.08.2000
13. ks.  mgr Adam Auguściak
01.10.1996 01.07.1997
14. ks. mgr Jerzy Tyrpa
01.07.1997 ?
15. ks. mgr  Jacek Skowroński
01.07.1997  01.07.1999 
16.


śp. ks. mgr Zbigniew Andrzejewski TChr. 
(+ 05 XI 2022 )

01.09.1997  27.06.1998
17. ks. dr Grzegorz Jankowiak
01.07.1998  28.08.1999
18. ks.  kan.  dr Wojciech Zimny
01.07.1999  01.07.2000 
19. ks.  kan. Maciej Szmuc
01.07.1999  25.08.2001 
20. ks. Piotr Kulec
14.07.2000  25.08.2001 
21. ks. mgr  Artur Czerwiński
25.08.2000  01.09.2006 
22. ks. Robert Grabowski
23.06.2001 25.08.2001
23. śp. ks.  mgr Wojciech Manelski (+16 IX 2009)
23.06.2001  21.06.2003
24. ks. mgr Robert Gnych
25.08.2001  25.08.2005 
25. ks. Paweł Malinowski
26.05.2002 24.06.2002
26. ks. dr Artur Pestka
21.06.2003 24.06.2004
27. ks. Janusz Ardowski
01.08.2003 30.09 2006 
28. ks.  mgr Tomasz Worobec
25.08.2005  25.08.2008 
29. ks.  mgr Łukasz Urbaniak 25.08.2006 01.01.2016
30. ks. mgr  Mariusz Dernoga 25.08.2006   13.08.2007
31. ks. dr Przemysław Pokorski
05.09.2007  25.08.2009
32. śp. ks. mgr  Tomasz Kuryłowicz (+ 28 III 2022 )
25.08.2008 25.08.2009
33. śp. ks. Piotr Gronostaj (+ 24 VIII 2016)
25.08.2009 25.08.2010
34. ks. mgr Paweł Nowotarski
25.08.2009  21.08.2011
35. ks. mgr lic.  Krzysztof Pawlik
25.08.2010 28.02.2011 
36.
ks. Waldemar Sadowski
 22.08.2011 24.08.2013
37.
ks. mgr Marek Halec
22.08.2011
25.08.2012
38. ks. mgr  Krzysztof Pustelnik  24.08.2013 01.07.2014 
39. ks. senior kan. mgr January Żelawski  10.12.2013 01.09.2018 
40. ks.  kan. Sławomir Kokorzycki  31.01.2014 26.06.2017
41. ks. mgr lic. Mirosław Pluskota 19.05.2014   01.12.2014
42. ks. mgr Emil Piotrowicz 01.12.2014 
43.
ks. mgr Marcin Kózka
 01.01.2016 24.08.2019
44. ks. mgr Tomasz Gruszto 26.08.2017  23.08.2021
45. ks. Paweł Grędziak 26.08.2017  01.09.2019 
46. ks. mgr lic. Marek Gajowiecki 24.08.2019  25.08.2023 
47.  ks. Krzysztof Brożyna   24.08.2019 01.04.2023 
 48. ks. rez. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski  15.10.2020   
 49.  ks. mgr Adam Bliźniuk  23.08.2021   
 50. ks. Jan Uzdowski  01.04.2023   
 51. ks. Diakon Krzysztof Dorau  16.07.2023   25.11.2023
 52.  ks. mgr lic. Maciej Babicki  25.08.2023  
       
       
       

 

 

Siostry  pracujące w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie 


L.p.  Imię Zgromadzenie  mianowana odwołana
1.

S. Estera 

Siostra ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego 2022 2023
2. S. Zofia Siostra ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego 2022
3. S. Joanna Siostra ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego 2022 2023 
 4.  S. Agata   Siostra ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego 2023   
5. S. Tymoteusza Siostra ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego 2023