XXVIII NIEDZIELA Zwykła Roku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE :

1. Dziś Dzień Papieski przeżywany pod hasłem " Totus Tuus ( Cały Twój )". Na znak naszej jedności i solidarności z Ojcem Świętym, przeprowadzana jest po każdej Mszy zbiórka ofiar na stypendia dla uczącej się ubogiej młodzieży. Prosimy, niech w miarę możliwości kto może, włączy się w ten wzniosły cel, żywy pomnik pamięci Świętego Jana Pawła II.

2. 14 października / środa /, DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Nauczycieli polecać będziemy wstawiennictwu Matki Bożej w RÓŻAŃCU o godz. 17:30. Nauczycielom życzymy światła i mocy DUCHA ŚWIĘTEGO, w trudnej i odpowiedzialnej misji.

3. Dekretem Księdza Arcybiskupa z dniem 15 października 2020 r. został zwolniony z obowiązków proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie Ks. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski i przeszedł na emeryturę. Za postawę kapłańską i posługę w naszej parafii wyrażamy wdzięczność w darze modlitwy. Dziękujemy Panu Bogu za 32 rok świętego posługiwania w naszej Parafii.

Wyrazem wdzięczności Księdza Prałata niech będzie błogosławieństwo w obfitości darów Bożych przez przyczynę Matki Bożej Cierpiącej.

Ksiądz Arcybiskup, kierując się troską o powierzony mu Lud Boży, z dniem 15 października br. mianował proboszczem Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie Księdza Kanonika mgr lic. Janusza Szczepaniaka.

Modlitwa i życzliwość nasza, niech Księdza Kanonika Janusza Szczepaniaka wspomaga i towarzyszy w gorliwym posługiwaniu i zdrowiu. Światła i mocy Ducha Świętego. Szczęść Boże.

Liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza Ks. Kan. Janusza odbędzie się 18 października / niedziela / o godz.12:30. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich wiernych.

4. 15 października Św. Teresy od Jezusa. Przypada XIV Rocznica Uroczystego Poświęcenia Naszego Kościoła. Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia na Mszy św. o godz. 7:00,17:00,18:00.

5. 15 października / czwartek /, będzie obchodzony w Polsce i na całym świecie XVII Dzień Dziecka Utraconego. Jest on wyrazem solidarności z osieroconymi rodzicami i stanowi okazję do modlitwy w ich intencji oraz w intencji dzieci, które zmarły w różnych okolicznościach.

6. U wyjścia z kościoła zostały wyłożone kartki na Wypominki. Prosimy o czytelne wypisanie imion zmarłych i składanie na tacę bądź w zakrystii. Cała wspólnota, niech włączy się w modlitewną pamięć.

Stargard,11 października 2020 / - / Ks. Zygmunt Zawitkowski