Plan Rekolekcji Maryjnych przed Koronacją Figury Matki Bożej Cierpiącej

 

R E K O L E K C J E    M A R Y J N E
przed  KORONACJĄ  FIGURY 
MATKI  BOŻEJ  CIERPIĄCEJ
   w dniach  7 . IX . -   9 . IX . 2020 r .

 

PROGRAM :

 

PONIEDZIAŁEK        7 . 09 .2020  r .        

GODZ  .  
               12.00          Msza   św.  i  nauka 
               
               18.00          Msza   św.  i  nauka 
       

WTOREK                  8 . 09 . 2020  r .              

GODZ  . 
                12.00         Msza   św.  i  nauka  
                 
                18.00         Msza   św.  i  nauka   

ŚRODA               9 . 09 . 2020 r .    ZAKOŃCZENIE  REKOLEKCJI

GODZ  .    
                 12.00        Msza   św.  i  nauka   
                
                 18.00       Msza   św.  i  nauka 
 

Serdecznie  zapraszamy  do udziału  w rekolekcjach

Rekolekcje  prowadzi Ks. Kanonik Robert Gołębiowski