III Niedziela Adwentu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE :

1. Rozpoczęliśmy REKOLEKCJE ADWENTOWE. WIERNYCH prosimy o włączenie się w święte ćwiczenia rekolekcyjne. Szczegółowy program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii: Plan Rekolekcji Adwentowych.

2. CARITAS kontynuuje akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pod hasłem " Świeca, która tworzy Polską Wigilię ". Prosimy, aby płomień świecy Caritas zapłonął w dzień Wigilii Bożego Narodzenia na stole, jak również na grobach najbliższych osób zmarłych, który będzie wyrazem więzi, miłości i modlitewnej pamięci.

3. W dniu 20 grudnia br. przypada 5 rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Henryka Wejmana. Prosimy o modlitwę w intencji biskupa.

4. Wiernym, za dobroć serca z którego płyną ofiary na rzecz naszego kościoła, wyrażamy kapłańską wdzięczność, w pamięci modlitewnej.

5. Solenizantom i Jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy łaski Bożej, zdrowia i opieki św. Patronów.

Stargard,15 grudnia 2019 / - / Ks. Zygmunt Zawitkowski