Lektorzy

Podobnie jak ministranci są niezbędną pomocą dla kapłana podczas Mszy Świętej. Modlitwa o powołania kapłańskie gromadzi lektorów przy ołtarzu w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Opiekunem grupy jest Ks. Adam Bliźniuk

DYŻURY NIEDZIELNE WRZESIEŃ 2012
6.30 WÓJTOWICZ ŁUKASZ 9.30 CHECHELSKI DAMIAN WIŚNIEWSKI MIŁOSZ 11.00 PIASEK B & R ZIELIŃSCY Ł & SZ FOLTYŃSKI KAMIL 12.30 CHMIELEWSKI KAMIL MOSKALEWICZ MATEUSZ LIPIŃSKI MATEUSZ GESSNER SZYMON POSTAWA PAWEŁ TRZECIAK JAKUB STASZAK P & R
Zadania lektora
"Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość". (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210)   Pięć przykazań lektora: Lektor poznaje i rozważa
Kto to jest lektor?
Lektor - posługa w Kościele katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, ale bez Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi
Początki historyczne
Lektor ma swoje stałe miejsce w liturgii. Jego posługa jest wyraźnie określona przepisami Kościoła. Nie należy ona do nowych czynności w Zgromadzeniu Ludu Bożego, gdyż znana była już w starym testamencie. W Czasie szabatowej służby Bożej w synagodze