Żywy Różaniec

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych - Maryi, matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami Chwały Ojca." Grupa spotyka się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na zmianie tajemnic, a opiekuje się nią ks. Prałat Zygmunt Zawitkowski