Ministranci

Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, są niezbędną pomocą dla kapłana w posłudze ofiary Mszy św. Wypełniają czynności ministranta i lektora pobożnie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.  Modlitwa o powołania kapłańskie gromadzi ministrantów i ich rodziców przy ołtarzu w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Opiekunem grupy jest Ks. Marek Gajowiecki

Historia Ministrantury
  Początek... Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
Modlitwy i Hymn
  Modlitwa przed służeniem Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by
Nasi Patroni
  św. Dominik Savio Urodzony we Włoszech, w roku 1842, św. Dominik Savio żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Był uczniem św. Jana Bosco, który kochał go jak syna. W siódmym roku życia przystąpił
Kodeks Ministranta
  Kodeks ministranta   1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki. 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad
Słownik Ministranta
  ABSOLUCJA - (rozgrzeszenie) udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty odpuszczenie grzechów. ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu. AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i
Kolory szat liturgicznych
  Szaty liturgiczne Kolory w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego służą do podkreślenia charakteru okresu i poszczególnych świąt. Kolory szat liturgicznych oraz materiałów używanych do dekoracji ołtarza i ambony obrazują symbolicznie