Wspólnota Apostołów Miłosierdzia Bożego

Apostołowie Miłosierdzia Bożego to wspólnota miedzyparafialna (należą do niej wierni z róznych parafii naszej diecezji, a spotkania formacyjne odbywają się w parafii Miłosierdzia Bożego, św. Antoniego oraz św.św. Piotra i Pawła w Szczecinie). Celem jest szerzenie kultu wg poslannictwa św. siostry Faustyny Kowalskiej. Apostołowie uświetniają niedzielną liturgię, prowadzą modlitwy i adoracje, organizują pielgrzymki autokarowe i piesze (do sanktuarium w Myśliborzu). W naszej parafii spotkania formacyjne odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej.  Animatorem grupy jest pan Stanisław Wiśniewski. 

KALENDARIUM 2018
  6 I Objawienie Pańskie   2 II Ofiarowanie Pańskie 11 II Światowy Dzień Chorego 14 II Środa Popielcowa 18 – 21 II   Rekolekcje w parafii Miłosierdzia w Szczecinie 23 – 25 II   Rekolekcje Wspólnoty
KALENDARIUM 2017
06.01.2017 Święto Trzech Króli 25.01.2017 Święto Nawrócenia Świętego Pawła 11.02.2017 Najświętszej Marii Panny z Lourdes - Światowy dzień Chorego 01.03.2017 Środa Popielcowa 3.03.do 5.03.2017 Rekolekcje w Myśliborzu 13.04.- 16.04.2017
KALENDARIUM 2016
    ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA       6 I  Święto  Trzech Króli     10 II  Środa Popielcowa 11 II Dzień modlitw za chorych 13 II  rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych w Sanktuarium
KALENDARIUM 2015
      11. lutego: Dzień Chorych - pamiętamy w modlitwie o chorych z naszej Wspólnoty, w miarę możliwości staramy się ich odwiedzić, udzielić pomocy jeśli zachodzi taka potrzeba.   18. marca: Środa Popielcowa
KALENDARIUM 2014
11. lutego: Dzień Chorych - pamiętamy w modlitwie o chorych z naszej Wspólnoty, w miarę możliwości staramy się ich odwiedzić, udzielić pomocy jeśli zachodzi taka potrzeba.5. marca: Środa Popielcowa - Wspólnoty uczestniczą w liturgii w swoich
KALENDARIUM WSPÓLNOTY NA ROK 2013
13. lutego: Środa Popielcowa - Wspólnoty uczestniczą w liturgii w swoich parafiach. 22-24 lutego: Rekolekcje w Myśliborzu. 4. marca: Zebranie Rady Głównej (udział biorą animatorzy parafialni i opiekun duchowy) 10. marca: Wyjazd do Osiny
KALENDARIUM WSPÓLNOTY NA ROK 2012
  1.   22 lutego - Środa Popielcowa: Wspólnoty uczestniczą w swoich parafiach2.   24 - 26 lutego: Rekolekcje Wielkopostne w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu3.   25 marca: 20. rocznica powstania
KALENDARIUM WSPÓLNOTY NA ROK DUSZPASTERSKI 2010/2011
1. Uroczyste obchody 25-lecia istnienia Wspólnoty w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Antoniego i Miłosierdzia Bożego w Szczecinie (17 – 19 września 2010r.) 2. Pielgrzymka dziękczynna za 25 lat istnienia Wspólnoty
Statut Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia Bożego
I Postanowienia ogólne1. Wspólnota czcicieli Miłosierdzia Bożego działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia Bożego zwanej dalej Wspólnotą Apostołów Miłosierdzia.2
Zarys powstania i działalności Wspólnoty Apostołów Miłosierdzia Bożego
W 1985 roku przy parafii św. Antoniego w Szczecinie, pod opieką ks. Edwarda Cegły, zawiązała się Grupa Modlitewna Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Jednak dość szybko za namową Księdza Biskupa Jana Gałeckiego nowym opiekunem grupy został ks. Józef