Rys historyczny

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej było częścią składową Akcji Katolickiej, którą zatwierdzono na krajowym zjeździe AK w Krakowie w 1934 r. Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r. i liczącego w 1934 r. ponad 100 tys. członków. Dzisiejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje więc do KSMM, KSMŻ i wcześniejszego SMP.

Patronem stowarzyszeń młodzieżowych Akcji Katolickiej obrano wówczas św. Stanisława Kostkę, a świętem patronalnym ustanowiono uroczystość Chrystusa Króla. W dn. 23-24 IX 1938 r. odbył się pierwszy zlot KZMM w Częstochowie. Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce. Mimo rozwiązania organizacji, spotkania KSM-owiczów odbywały się nadal, lecz nieoficjalnie. Prowadził je m.in. ks. kard. K. Wojtyła.

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik. Ks. A. Sołtysik zainspirował w ramach Komisji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Młodzieży - ideę powołania do życia KSM-u. Ks. Bp Władysław Bobowski z Tarnowa, przewodniczący Komisji, wraz z sekretarzem ks. Zygmuntem Bochenkiem z Brzeska podjęli tę myśl.

W 1990 r. odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące KSM. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 X 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30 IV 1993 r. Nowelizacji statutu dokonała 12 III 1998 r. KSM uzyskał także osobowość prawną cywilną rozporządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 VI 1993 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II zaakceptował reaktywowanie KSM'u. W czasie V Pielgrzymki do Ojczyzny 8 czerwca 1997 r. na Błoniach krakowskich Jan Paweł II zawierzył KSM Maryi mówiąc: Opiece Maryi, Matki Kościoła, zawierzam organizacje i ruchy młodzieżowe obecne w Krakowie i Polsce: wspólnoty duszpasterstwa akademickiego,grupy charytatywne podejmujące troskę o chorych i niepełnosprawnych, a szczególnie tak zwane i odradzające się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży".

Dziś KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych.