Mój Bóg i moje Zmartwychwstanie
Jakże wielka tajemnica, jakże wielka to nowina…
że potężny Bóg Jedyny, podarował swego Syna,
że potężny Bóg wszechświata,
to pełen miłości tata!

Jakże wielka to nowina, jakże wielka jest to radość!
Że Bóg w darze za człowieka uczyniwszy wielką zadość!
Że Bóg stając się człowiekiem, upodobnił się do Niego,
przybijając się do krzyża, odkrywając do nagiego!

Jakże wielka tajemnica, jakże wielki cud Bóg sprawił!
Ukochawszy raz człowieka, nigdy go nie pozostawił!
Uczyniwszy Go największym z całego Jego stworzenia,
Odkupił go, za pomocą pokory i uniżenia!

Jakże Bóg nasz jest cudowny, jakże on jest ukochany!
Chce by człowiek go pokochał, tak jak został pokochany -
- przez Boga, Stwórcę świata, który mękę cierpiał, zmarł -
- by odkupić człowieka, a następnie ZMARTYWCHWTAŁ!:)

Ja dla Ciebie dobry Boże, wierząc w Twoje Zmartwychwstanie!
Również dzięki Twojej łasce, wierzę że i mnie się stanie -
- to że dzięki Życiu w Tobie, oraz w Twojej Obecności!
Życie wieczne osiągniemy, żyjąc Z i DLA MIŁOŚCI!:)

b