Mojej Mamie

Mamo, ja dziękuję Ci

I za noce i za dni

Za ramiona co mnie kołysały

I za troski i za łzy

Mamo ja dziękuję Ci

I za miłość, którą dałaś mi

Nie pociągał mnie ten świat

Który niesie szczęścia kwiat

I bogactwo, które rozdaje

Wciąż pytałem siebie sam

Czy kapłanem zostać mam

Swoje życie długo rozważałem

Powiedziałem wreszcie TAK

Ten miłości wielki znak

Ślub kapłański Bogu złożyłem

Zapukałem w Jego drzwi

Dobry Jezu otwórz mi

Swoje życie Tobie powierzyłem

Mamo, pobłogosław mi

Na szczęśliwe moje dni

I na drogę wiodącą do Boga

Bo nie dla mnie jest ten świat

W pięknej barwie jako kwiat

Dla mnie przeznaczona inna droga

 

 

Maria