70 rocznica aresztowania o. Maksymiliana Marii Kolbego

Świety Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku. W Zduńskiej Woli. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Razem z rodziną przeprowadził się do Pabianic, gdzie ukończył szkołę powszechną oraz rozpoczął naukę w szkole średniej. W roku 1907 Rajmund jako trzynastoletni chłopiec wstąpił do Małego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów we Lwowie. Tam po ukończeniu gimnazjum rozpoczął nowicjat, otrzymując imię Maksymilian. Pierwsze śluby zakonne złożył 5 września 1911r.

W 1912 roku został wysłany do Rzymu gdzie uzyskał doktorat z filozofii na uniwersytecie „Gregorianum”, zaś w roku 1919 z teologii na wydziale ojców franciszkanów. Podczas swojego pobytu w Rzymie u swoich przełożonych zasłużył na zaufanie. Był podziwiany przez współbraci za swoją gorliwość zakonną. Dnia 28 kwietnia 1918 roku w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie. Następnego dnia odprawił Mszę św. w kościele S. Andrea delle Fratte przy Ołtarzu Matki Bożej Niepokalanej, w kaplicy, gdzie kiedyś ukazała się Ona Alfonsowi Ratisbonne. Będąc w Rzymie w roku 1917 założył wraz z kolegami stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, które po powrocie do kraju szerzył w środowisku zakonnym a potem także i w świeckim. Stowarzyszenie ma cel apostolski – pogłębianie świadomego oraz odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką Niepokalanej. Dla realizacji celu stowarzyszenia zaczął wydawać miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”.

W 1927 r. powstała franciszkańska wspólnota oddana modlitwie i gorliwemu wypełnianiu Reguły św. Franciszka. Niepokalanów stał się ogniskiem wcielania w życie najwyższych wartości ewangelicznych. Owocem tego rozwoju były nowe wydawnictwa maryjne.
W roku 1930 św. Maksymilian Kolbe wyjechał do Japonii i tam zaczął wydawać japoński odpowiednik „Rycerz Niepokalanej” a niedługo po tym założył „Niepokalanów Japoński”. Praca misjonarzy przynosiła wkrótce owoce w postaci nawróceń większej liczby chrztów. W japońskim Niepokalanowie powstało Małe Seminarium, potem nowicjat i studium teologiczne. W 1936 roku został sprowadzony do Polski, aby pokierował Niepokalanowem, który stał się największym klasztorem na świecie. Jego działalność opierała się na pracy zakonników.

We wrześniu 1939 r. antychrześcijańska ideologia popchnęła siły hitlerowskie do napaści na Polskę. Wojna zatrzymała działalność misyjną. Część zakonników musiała rozjechać się do domów a pozostałych 40-stu wraz ze św. Maksymilianem zostało aresztowanych. Po powrocie do Niepokalanowa mimo ogromnych zniszczeń bracia rozpoczęli dalszą pracę. Niemcy zdawali sobie sprawę z ogromnej duchowej siły, jaka tkwiła w tym miejscu i promieniowała na uciśniony naród. Sam św. Maksymilian oświadczył okupantom: „Jesteśmy gotowi oddać życie za nasze ideały”. Uwięzienie Założyciela Niepokalanowa było więc kwestia czasu.

W dniu 17 lutego 1941 r. gestapo wywiozło go na Pawiak. Tam był torturowany. W maju został przewieziony do Oświęcimia. Obecność swoją w tym miejscu zaznaczył świadectwem heroicznej wiary gorliwego kapłana, gotowego oddać życie za drugich. Swojej miłości nadał wymiar ewangeliczny „Oddaj siebie drugim – oto Miłość”. Dokonał tego w dniu kiedy dobrowolnie zajął miejsce człowieka, skazanego na śmierć głodową. Bunkier śmierci św. Maksymilian swoją obecnością zamienił w miejsce modlitwy i pieśni płynącej z serc.

Dnia 14 sierpnia 1941 roku w Wigilię Wniebowzięcia Matki Bożej, niepokalana wręczyła koronę wiecznej chwały Swojemu Rycerzowi. Św. Maksymilian przeżył wszystkich swoich współmęczenników. Niemcy „dobili” go zastrzykiem fenolu. Postawa św. Maksymiliana wyrastała z działania łaski Bożej w jego duszy. W pracy nad sobą pomocne mu było wykształcenie teologiczne i wzrost w atmosferze franciszkańskiego środowiska. Sława świętości Ojca Kolbego szybko obiegła świat. Po przeprowadzeniu wyznaczonych procesów i ogłoszeniu Dekretu heroiczności cnót, oraz stwierdzeniu dokonanych przez niego cudów Papież Paweł VI ogłosił go Błogosławionym. Ojciec św. Jan Paweł II w dniu 10 października 1982 r. wpisuje Ojca Maksymiliana Kolbego do grona Świętych Męczenników. Dziś 17 lutego 2011r. mija 70 rocznica aresztowania ojca Maksymiliana Kolbego. Zaś rok 2011 został ogłoszony Rokiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego.


Zapraszamy do zapoznania się ze stroną poświęconą św. Maksymilianowi Marii Kolbe


www.kolbe.pl

 

opracowała: DG

 

 

inne zakamarki

 

HOME