Przykazania kościelne - czy je znam i wprowadzam w życie?

   1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć w Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

   2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

   3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

   4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.

   5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

WYKŁADNIA  NIEKTÓRYCH SFORMUŁOWAŃ  PRZYKAZAŃ  KOŚCIELNYCH 

Pierwsze przykazanie kościelne: 

Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r., świętami nakazanymi w Polsce są:

    * Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII)
    * Uroczystość Bożej Rodzicielki (1 I)
    * Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I)
    * Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
    * Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII)
    * Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI)

 

W pozostałe ważne uroczystości jak Świętego Józefa (19 III), Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 VI) i Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII) wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. i do powstrzymania się od prac niekoniecznych. Niemniej jednak zachęca się wiernych do uczestnictwa we Mszy św. w te uroczystości. Podobnie rzecz ma się ze świętem św. Szczepana (26 XII), Ofiarowania Pańskiego (2 II), Poniedziałkiem po Wielkanocy i świętem NMP Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego), mimo że nie są świętami nakazanymi, ze względu na tradycję Kościół zachęca do udziału w Mszy św., umożliwiając go poprzez świąteczny porządek nabożeństw. 

Czwarte przykazanie kościelne: 

Wszyscy wierni są zobowiązani czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu złych pragnień i sprzyja wolności serca.

    * Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwianie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
    * Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.
    * Przepisy postne (patrz: poprzedni artykuł).
    * Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki  i w czasie Wielkiego Postu.