15-lecie Święceń Kapłańskich księdza Marka (2021-06-10 00:37:45)


W dniu jubileuszu 15 rocznicy Święceń Kapłańskich chcemy w imieniu Duszpasterzy i wszystkich Parafian złożyć księdzu Markowi naszemu wikariuszowi, najserdeczniejsze życzenia. Ks. Marek Gajowiecki przyjął święcenia kapłańskie 10 VI 2006 r. Od sierpnia 2019 r. pracuje w naszej parafii.

15 lat temu powiedziałeś Bogu “tak” na Jego słowa “pójdź za mną”.

Wierny swemu powołaniu obchodzisz dziś swój jubileusz.

Razem z Tobą dziękujemy Panu Bogu za te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań.

Składamy najlepsze, prosto z serca płynące życzenia

Życzymy Ci aby Twoje kapłaństwo przynosiło owoc stukrotny

i żeby trwał on w naszych sercach.

Życzymy Ci, aby Twoje nauczanie prowadziło nas drogą, jaką

wyznacza nam Chrystus, aby była ona zawsze pełna Bożej

miłości, mądrego słowa i miłosierdzia.

Niech Duch Święty wypełnia Twoje serce, a łaska Boża

towarzyszy Ci nieustannie

życzymy wielu łask Bożych, pogody ducha, zdrowia i opieki Matki Najświętszej.

Szczęść Boże!