Prośba o modlitwę w intencji zachowania Pokoju na świecie (2020-01-08 13:08:01)

Komunikat Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego dotyczący modlitwy o zachowanie Pokoju na świecie

Bardzo przeżywam to, co się od kilku dni dzieje na Bliskim Wschodzie, a co dzisiejszej nocy zostało potwierdzone atakiem odwetowym. Bardzo Was wszystkich proszę o włączenie do codziennych modlitw bardzo osobistej prośby do Boga o zatrzymanie wojny światowej i o zachowanie Pokoju. O Miłosierdzie Boże dla Świata przez przyczynę Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny. Błogosławię tej Modlitwie.

W duchowej jedności

+ Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, 8 stycznia 2020 r.